SOLUCIONS NÚM.152

30/01/2016

ENDEVINALLA.........................LA CEBA

JEROGLÍFIC.............................VÍCTOR AMELA (Vi - C-t-or - amE - La)