Associació Catalana de Passatemps

- Han passat més de 25 anys des que vàrem editar el nº 0 de la revista L'OCI (La diversitat en passatemps).

- Actualment oferim al mercat VUIT revistes de diferents graus de dificultat:

L'OCI (la diversitat en passatemps)...Mots encreuats - damer monogràfic - catalunya amb paraules - refranys - endevinalles - jeroglífics - trencaclosques - sopes de lletres - eliminogrames 

                                                                     damer literari - catalunya numèrica - sense ordre ni concert - mots enrevessats - autodefinits - tres x una - auto-hexàgon - mots embrescats...

L'OCI-2 (a l'abast de tothom)...............Sopes de lletres - encreuades - la novel·la

L'OCI-3 (sopes de lletres).....................Sopes de: lletres, números, acudits, gràfics, temàtica, santoral del mes...

L'OCI-4 (l'exercici de la ment)..............Sudokus de lletres - sudokus de números - sudokus de símbols - sudokus +2 diagonals (TRES NIVELLS DE DIFICULTAT)

L'OCI-5 (autodefinits)............................Autodefinits - auto-hexàgon - auto-blanc - auto-gràfic - auto-oci...

L'OCI-6 (la novel·la)................................Novel·les - refranys - endevinalles - poemes - santoral català...

L'OCI EXTRA tallers de memòria.........Jocs de paraules:                                                                                Sopes de lletres:                                                      La novel·la:

                                                      - Completar les síl·labes que falten                                                     - de números                                                         - de números a lletres

                                                      - Ordenar les lletres                                                                               - amb acudits                                                         - de símbols a lletres

                                                      - Solucionar els refranys                                                                       - de barbarismes                                                    - de refranys

                                                      - Completar els refranys                                                                        - sil·làbica                                                               - d'endevinalles

                                                      - Correspondència de frases fetes

                                                      - Encerclar la paraula que té menys relació                                          Encreuades:                                                           Les vuit diferències

                                                      - Completar les vocals que falten                                                          - de números                           

                                                      - Equivalències de bibuixos i lletres...                                                    - de lletres                                                      Encerclar els gràfics repetits...

L'OCI infantil (Educació infantil P3;P4;P5)....Revista atractiva i variada per tal que els més menuts puguin aprerdre tot jugant.