SOLUCIONS NÚM.148

02/01/2016

ENDEVINALLA.........................ELS ULLS

JEROGLÍFIC.............................A BUSCAR A MELCIÓ ( A - Bus - Caramel - CI - Ó)