TALLERS DE MEMÒRIA ... Gimnàstica mental - Escola d'adults

                                                                                          REVISTA L'OCI EXTRA TALLERS DE MEMÒRIA

Jocs de paraules:                                                                                 Sopes de lletres:                                                                 La novel·la:

- Completar les síl·labes que falten                                                    - de números                                                                      - de números a lletres

- Ordenar les lletres                                                                               - amb acudits                                                                      - de símbols a lletres

- Solucionar els refranys                                                                       - de barbarismes                                                                - de refranys

- Completar els refranys                                                                        - sil·làbica                                                                           - d'endevinalles

- Correspondència de frases fetes

- Encerclar la paraula que té menys relació                                          Encreuades:                                                                        Les vuit diferències

- Completar les vocals que falten                                                          - de números                           

- Equivalències de bibuixos i lletres...                                                    - de lletres                                                                            Encerclar els gràfics repetits...