PASSATEMPS L'OCI (EDUCACIÓ INFANTIL) NÚM.5

3.00

Revista atractiva i variada per tal que els més menuts puguin aprendre tot jugant.

Dirigida a infants de P3, P4 i P5.