PASSATEMPS L'OCI-4 NÚM. 137

3.00
  • Sudokus de lletres
  • Sudokus de números
  • Sudokus de símbols
  • Sudokus +2 diagonals

(3 nivells de dificultat)