SOLUCIONS NÚM.98

20/12/2014

ENDEVINALLA...........................LA FLAMA

JEROGLÍFIC..............................BONES FESTES (B-oN-es - Fes - teS)