SOLUCIONS NÚM.96

07/12/2014

EDEVINALLA...........................EL DIDAL

JEROGLÍFIC.............................NICOLÁS (N-i-Col-as)