SOLUCIONS NÚM.92

08/11/2014

VOCABULARI.....................C) TÍTOL DEL SOBIRÀ D'ABISSÍNIA

ENDEVINALLA....................LA PAPERETA DE VOTACIÓ

JEROGLÍFIC........................FESTA (F-Est-a)