SOLUCIONS NÚM.90

25/10/2014

ENDEVINALLA.......................LA CORBATA

VOCABULARI.........................C) INFLAMACIÓ DELS RONYONS