SOLUCIONS NÚM.86

27/09/2014

JEROGLÍFIC..........................ESBRONCADA (Es - Bro-N-ca - D - A)

VOCABULARI........................B) PRESIDENT DEL SANEDRÍ

ENDEVINALLA......................ALACANT