SOLUCIONS NÚM.84

13/09/2014

JEROGLÍFIC......................ÈXIT (E-XI-T)

VOCABULARI....................A) BATISTA DE COTÓ