SOLUCIONS NÚM.83

06/09/2014

JEROGLÍFIC.....................VICTUS ( VI - C-t-us )

VOCABULARI...................B) NIMFA DELS LLACS