SOLUCIONS NÚM.82

30/08/2014

JEROGLÍFIC..............PERET (Per - eT)

VOCABULARI............B) PASSADÍS PORTICAT