SOLUCIONS NÚM.80

02/08/2014

JEROGLÍFIC....... LLÀSTIMA (Ll-Ast-ima)

VOCABULARI..... A) PRÍNCEP MUSULMÀ DE L'ÍNDIA