SOLUCIONS NÚM.159

26/03/2016

ENDEVINALLA.........................EL TABAC

JEROGLÍFIC.............................BACALLÀ (Bac-All-a)