SOLUCIONS NÚM.156

27/02/2016

ENDEVINALLA.........................LA LLETRA I

JEROGLÍFIC.............................MARTORELL (Mart-Or-ell)