SOLUCIONS NÚM.154

13/02/2016

ENDEVINALLA.........................EL DOLOR

JEROGLÍFIC.............................CINCA ( Cinc - a )