SOLUCIONS NÚM.153

06/02/2016

ENDEVINALLA.........................EL COIXÍ

JEROGLÍFIC.............................FARMÀCIA (Far - Macià)