SOLUCIONS NÚM.145

05/12/2015

ENDEVINALLA.........................EL NAS

JEROGLÍFIC.............................BONES FESTES