SOLUCIONS NÚM.142

14/11/2015

ENDEVINALLA..............................EL METGE

JEROGLÍFIC..................................LA MOLINA (La - Molí - Na)