SOLUCIONS NÚM.141

07/11/2015

ENDEVINALLA....................................LES MANS

JEROGLÍFIC........................................CASTANYES (Cas - T - Any - Es)