SOLUCIONS NÚM.140

31/10/2015

ENDEVINALLA........................LA CORBATA

JEROGLÍFIC............................TERRATRÈMOL (Terra - t - Rèmol)