SOLUCIONS NÚM.130

22/08/2015

ENDEVINALLA...........................EL MAPA

JEROGLÍFIC...............................ALP (alP)