SOLUCIONS NÚM.124

11/07/2015

ENDEVINALLA.........................EL SOMNI

JEROGLÍFIC.............................VACANCES (Vaca - N - Ces)