SOLUCIONS NÚM.123

04/07/2015

ENDEVINALLA.....................LA LLETRA O

JEROGLÍFIC.........................VILLATORO (V - Illa - Toro)