SOLUCIONS NÚM.118

30/05/2015

ENDEVINALLA.........................EL PEBROT

JEROGLÍFIC.............................COLAU ( C-O-lau )