SOLUCIONS NÚM.115

16/05/2015

ENDEVINALLA...................................LA TELA

JEROGLÍFIC.......................................PRIMAVERA