SOLUCIONS NÚM.105

07/02/2015

ENDEVINALLA.........................LA LLETRA "O"

JEROGLÍFIC.............................VIDAL (Vi-D-a - L)