SOLUCIONS NÚM.104

31/01/2015

ENDEVINALLA.....................LA NATA

JEROGLÍFIC.........................PERICH (P-eR-ic - H)