SOLUCIONS NÚM.102

17/01/2015

ENDEVINALLA........................EL MIRALL

JEROGLÍFIC............................MARC COMA I CAMPS (Marc - Coma - i - Camps)