SOLUCIONS NÚM.100

03/01/2015

ENDEVINALLA...........................LA MORA

JEROGLÍFIC...............................LA CAVALCADA (La - Cava - L-C-a - Da)