Solucions n.74

22/06/2014

Solució al jeroglífic N.74

MALLORCA (M - All - Orca)

Solució al vocabulari N.74

A) MOL·LUSC GASTRÒPODE