Solucions n.72

08/06/2014

Solució al jeroglífic N.72

FELIP VI  (Felí - P-V-i)

Solució al vocabulari N.72

B) PLUJA MENUDA