SOLUCIONS 31-12-16

31/12/2016

JEROGLÍFIC..................MARC COMA (Marc - Coma)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.171 DE LA REVISTA L'OCI-2