SOLUCIONS 30-09-17

29/09/2017

TRES X UNA..................VALLIRANA (VA - LLI - RA - NA)

JEROGLÍFIC..................LA PAPERETA (La - Pa - Peret - a)