SOLUCIONS 27-05-17

27/05/2017

JEROGLÍFIC..................A POC A POC (apoC - apoC)

TRES X UNA.................AGULLANA ( A - GU - LLA - NA)