SOLUCIONS 24-12-16

24/12/2016

JEROGLÍFIC..................ESTRENES (Es - Trenes)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.170 DE LA REVISTA L'OCI-2