SOLUCIONS 24-09-16

01/10/2016

JEROGLÍFIC..................XEVI SALA (X - e - VI - Sal - a)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.34 DEL N.156 DE LA REVISTA L'OCI-2