SOLUCIONS 24-03-18

24/03/2018

"LA FOTO".......................CASTELL DEL MONTGRÍ

JEROGLÍFIC....................CARAMELLES (Cara - Mel - L - Es)