SOLUCIONS 23-11-19

23/11/2019

JEROGLÍFIC.........................VILADRAU ( Vi - La - D-R-au )

ORDENA LES LLETRES.......MÚSIC - OLLER - PAGÈS - PÈRIT - PILOT - XOFER

                                                ECÒLEG - EDITOR - ENÒLEG - FORNER - FUSTER - GESTOR