SOLUCIONS 23-07-16

23/07/2016

JEROGLÍFIC..................LA PELOSA (La - Pel-Ós-a)