SOLUCIONS 19-05-18

19/05/2018

"LA FOTO".......................FAR DE SANT SEBASTIÀ

JEROGLÍFIC....................EMBRUTAREM (Emb-R-ut - A - Rem)