SOLUCIONS 15-10-16

15/10/2016

JEROGLÍFIC..................ANÈCDOTES (Ànec - Do-Te-s)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.34 DEL N.160 DE LA REVISTA L'OCI-2