SOLUCIONS 14-04-18

14/04/2018

"LA FOTO".......................FORNELLS DE LA SELVA

JEROGLÍFIC....................LA PRIMAVERA (La - P-RI-Mà-V-era)