SOLUCIONS 13-01-18

13/01/2018

LA FOTO"........................JARDÍ / FIGUERES

JEROGLÍFIC..................LLARENA (Lla-Re-na)