SOLUCIONS 12-11-16

12/11/2016

JEROGLÍFIC..................PICASSO (Pi - Cassó)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.164 DE LA REVISTA L'OCI-2