SOLUCIONS 12-01-19

12/01/2019

"LA FOTO"......................EL PASSEIG ARQUEOLÒGIC

JEROGLÍFIC...................LLANARS ( Lla-Na-r - S )