SOLUCIONS 10-12-16

10/12/2016

JEROGLÍFIC..................MATARRANYA (Mà - t - ar-r-anya)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.168 DE LA REVISTA L'OCI-2