SOLUCIONS 09-09-23

09/09/2023

SOLUCIONS........................PÈRDUA ( Per-DU-a )